Nieuws2020-05-27T21:51:16+01:00

betalings-/factuurvoorwaarden

Deze factuur is betaalbaar ten laatste op de vermelde vervaldag, zoals opgegeven op de factuur. Indien de factuur op de vervaldag niet is betaald, dan verzenden we u een herinnering. Indien u 21 kalenderdagen na deze herinnering nog steeds niet heeft betaald, rekenen we een forfaitaire schadevergoeding aan van 10% van de openstaande factuurbedragen met een [...]

Schulden invorderen bij consumenten vanaf 1/9? Nieuwe regels!

Betalingsachterstanden van consumenten aan ondernemingen ondergaan nieuwe regels vanaf 1 september 2023. Dit heeft een impact op uw algemene voorwaarden en uw factuurvoorwaarden en de wijze waarop u schulden kunt invorderen bij uw consumenten. Hieronder een woordje uitleg. De wetgever wil consumenten met een betalingsachterstand beter beschermen. Het recht van de onderneming op een billijke schadevergoeding [...]

Leasing of renting van een personenwagen

Ondanks een aantal grote verschillen (vooral op boekhoudkundig vlak), worden de begrippen renting en leasing nog vaak met elkaar verward. Bij leasing zal de leasingmaatschappij juridische eigenaar blijven en verwerft de onderneming de economische eigendom over de personenwagen. Bij renting zal de leasingmaatschappij zowel juridische als economische eigenaar van de personenwagen blijven. Mits een gegronde [...]

FOUTIEF “BTW-VERLEGD” BIJ WERKEN IN ONROERENDE STAAT: VANAF 01.01.2023 AANSPRAKELIJKHEID VERSCHOVEN NAAR KLANT-BOUWHEER

Een aannemer die zgn. werken in onroerende staat gegarandeerd voor een btw-plichtige moet in principe factureren zonder btw. Een aannemer die zgn. werken in onroerende staat uitvoert voor een btw-plichtige moet die in principe factureren zonder btw. Op de factuur van de aannemer staat dan “btw verlegd” vermeld. De btw-plichtige klant moet bijgevolg zelf de [...]

Go to Top