Nieuws2020-05-27T21:51:16+01:00

Vanaf 2026 is elektronisch factureren verplicht

Vanaf januari 2026 ben je verplicht om je facturatie naar andere ondernemingen te doen via een “gestructureerde elektronische facturatie”, een e-invoice. Opgelet, een pdf document is geen e-invoice. Een elektronische factuur is een document dat zo is gecodeerd dat het automatisch wordt ontvangen, gelezen en verwerkt door de software van de ontvanger. Werk je [...]

EINDEJAARSGESCHENK: BEPERKT TOT € 40 INCL. BTW PER PERSONEELSLID EN PER KIND TEN LASTE

De btw op geschenken die u uitdeelt op het sinterklaasfeest, of ter gelegenheid van Kerstmis of Nieuwjaar is te recupereren zo u zich beperkt tot één geschenk per personeelslid en voor zover de waarde van het geschenk lager is dan € 50 excl. btw. Bovendien kunt u ook nog een geschenk geven van dezelfde waarde aan alle kinderen van de personeelsleden. Hou er [...]

Elektronische facturatie tussen bedrijven wordt verplicht vanaf 2026

Eind september 2023 bereikte minister van Financiën Vincent Van Peteghem in de ministerraad een akkoord over de verplichte invoering van digitale facturatie (e-invoicing) tussen ondernemingen vanaf 1 januari 2026. Er wordt een ruime overgangstermijn voorzien, zodat elke belastingplichtige de kans krijgt om zich aan te passen aan deze nieuwe werkwijze. De stap naar digitale facturatie is [...]

Centraal Register van Bestuursverboden

Justitie breidt haar digitale diensten steeds verder uit en zet maximaal in op de bescherming van burgers en ondernemingen. Vanaf nu stelt Just-on-web daarom het Centraal Register van Bestuursverboden ter beschikking via de applicatie ‘JustBan’. In deze databank kunt u nagaan welke personen of ondernemers een verbod kregen om gedurende drie tot tien jaar bestuursfuncties te [...]

Go to Top