Nieuws2020-05-27T21:51:16+01:00

voorafbetalen warm aanbevolen

Om belastingvermeerderingen te vermijden, is het essentieel om tijdig voorafbetalingen te doen. Hier vind je alvast de data en de vermeerderingspercentages voor de belastingvoorafbetalingen in 2024 terug. Voor ondernemingen waarvan het boekjaar samenvalt met het kalenderjaar, zijn de uiterste data voor de voorafbetalingen als volgt: 10 april 2024 (voorafbetaling 1) 10 juli 2024 (voorafbetaling 2) 10 [...]

Fiche 281.50

Heeft u in 2023 erelonen, commissies, enz. betaald, dan moeten die in principe vermeld worden op een fiche 281.50. De fiscus heeft laten weten dat die fiche over 2023 uiterlijk 29.06.2024 moet ingediend worden. Echter, als die vergoedingen minder dan € 250 per jaar en per dienstverrichter bedragen, dan moet die fiche niet opgesteld worden. Die fiche is ook niet vereist [...]

TW-HERVORMINGEN UITGESTELD NAAR 2025

In principe zouden begin 2024 een aantal wijzigingen van kracht worden ter modernisering van de btw-ketting. Moment dient een btw-kwartaalaangever uiterlijk de 20ste van de maand volgend op het einde van elk kwartaal zijn btw-aangifte in te dienen. Voor maandaangevers is dat de 20ste van de maand. De bedoeling was om die deadline (voor de btw-kwartaalaangever) te verschuiven naar [...]

Vanaf 2026 is elektronisch factureren verplicht

Vanaf januari 2026 ben je verplicht om je facturatie naar andere ondernemingen te doen via een “gestructureerde elektronische facturatie”, een e-invoice. Opgelet, een pdf document is geen e-invoice. Een elektronische factuur is een document dat zo is gecodeerd dat het automatisch wordt ontvangen, gelezen en verwerkt door de software van de ontvanger. Werk je [...]

Go to Top