Heeft u in 2023 erelonen, commissies, enz. betaald, dan moeten die in principe vermeld worden op een fiche 281.50.

Fiche 281.50 voor erelonen, commissies betaald in 2023 uiterlijk 29.06.2024 indienen

De fiscus heeft laten weten dat die fiche over 2023 uiterlijk 29.06.2024 moet ingediend worden.

Echter, als die vergoedingen minder dan € 250 per jaar en per dienstverrichter bedragen, dan moet die fiche niet opgesteld worden. Die fiche is ook niet vereist als u vergoedingen betaald heeft voor diensten verricht door een belastingplichtige gevestigd binnen de EER (EU + Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) die daarvoor een factuur of document moet opstellen.