Boekhouding

Wij verzorgen uw boekhouding van A tot Z en zorgen voor de volledige omkadering. Wij werken op de klassieke manier, u brengt de documenten elke maand of kwartaal binnen en wij verwerken deze. Fiskaplus begeleidt u stap voor stap in de opstart van uw zaak.

 

Eenmanszaken:

Wij vervullen alle administratieve taken die deel uitmaken van Uw boekhouding, zoals :

 • Inboeken aankoop-, verkoopfacturen en bankafschriften
 • Verwerken van Uw loonadministratie die via een sociaal secretariaat loopt in Uw boekhouding
 • Opmaken en versturen van de BTW aangiftes, de IC listings, de jaarlijkse BTW klantenlistings
 • Het opmaken en versturen van de aangifte in de personenbelastingen
 • Bespreken van de resultaten en de mogelijke optimalisaties op het gebeid van belastingen, sociale bijdragen en andere mogelijkheden, …

Vennootschappen:

 • Inboeken aankoop-, verkoopfacturen en bankafschriften
 • Verwerken van Uw loonadministratie die via een sociaal secretariaat loopt in Uw boekhouding
 • Opmaken en versturen van de BTW aangiftes, de IC listings, de jaarlijkse BTW klantenlistings
 • Het opmaken van de jaarrekening van de vennootschappen alsmede een volledig overzichtelijk jaarrapport voor de algemene vergadering der aandeelhouders
 • Het opmaken en versturen van de aangiftes in de vennootschapsbelastingen, de personenbelastingen en de rechtspersonenbelastingen
 • Het opvolgen en bespreken van alle mogelijke optimalisaties op het gebied van belastingen, sociale zekerheid, legale en extra legale pensioenvoorzieningen, verzekeringen, …