De invoering van een verlaagd btw tarief van 6% vanaf 1 april 2022 tot en met 31 december 2023 voor zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen, ook voor woningen die nog geen 10 jaar in gebruik werden genomen. Dit betekent dat nu ook bij nieuwbouwprojecten deze investeringen aan 6% btw kunnen, mits er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan:

  • De energiebron moet geleverd en geïnstalleerd worden in een woning die jonger is dan 10 jaar. Dat mogen ook nieuwbouwwoningen zijn, of woningen die nieuw zijn opgebouwd na afbraak van een bestaand pand. Bij aankoop van een nog te bouwen woning/woning op plan in zijn geheel, inclusief een warmtepomp, zonneboiler en/of zonnepanelen, bedraagt het btw-tarief op het geheel toch 21%.
  • De klant moet een eindverbruiker zijn. Het lagere tarief is dus van toepassing voor die werken aan privéwoningen van particulieren en bepaalde gelijkgestelde instellingen (bejaardentehuizen etc.)
  • De installatie moet dienen voor een woning die enkel of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt. Zijn dus uitgesloten: technische installaties die uitsluitend dienen voor de energie- of warmtevoorziening voor elementen die niet onder de gewone bewoning vallen zoals zwembaden, sauna’s, … Bij gemengd gebruik van de installatie, dus ook voor de bewoning, is het tarief van 6% wel van toepassing.
  • De geïnstalleerde energiesystemen zelf moeten aan bepaalde referentienormen voor uitstoot voldoen. De meeste zonneboilers en warmtepompen hebben geen of nauwelijks uitstoot, voor die installaties is het dan ook geen enkel probleem om deze referentienormen te behalen. Bepaalde technische installaties die gedeeltelijk terugvallen op fossiele brandstoffen, bijvoorbeeld zonneboilers die maar gedeeltelijk functioneren op basis van zonnewarmte, moeten de specifieke referentienorm behalen die geldt voor de specifieke bijkomende verwarmingsinstallatie op fossiele brandstof die verbonden is met de betrokken zonneboiler.
  • De toepassing van het verlaagd btw-tarief moet uitdrukkelijk op de factuur worden vermeld en de klant krijgt 1 maand tijd om de factuur en het verlaagd btw-tarief te betwisten.