Voor wie geldt de verplichting?

Concreet zullen alle ondernemingen (handelaars, vrije beroepers en verenigingen) vanaf 1 juli 2022 elektronisch betalen moeten toelaten. Cashbetalingen blijven wel mogelijk, maar klanten/deelnemers moeten ook de mogelijkheid hebben om elektronisch te betalen.Belangrijke nuance… De verplichting geldt dus niet niet alleen voor ondernemingen in de gebruikelijke zin van het woord, maar ook om vrije beroepen en alle personen, overheden, verenigingen … die op permanente basis economische activiteiten uitvoeren gericht op consumenten, zoals het beheer van een zwembad, een bibliotheek of een cultureel centrum.Onder economische activiteit wordt begrepen het aanbieden van goederen of diensten op een bepaalde markt. Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die goederen of diensten aanbiedt en op die manier deelneemt aan het economisch verkeer wordt hier dus bedoeld.Activiteit duidt erop dat het hierbij niet om een eenmalige handeling, maar om een duurzame activiteit op de markt moet gaan, en waardoor concurrentie ontstaat met andere ondernemingen.
De rechtsvorm, noch de wijze waarop de onderneming wordt gefinancierd, spelen, een rol. Het kan zowel om een natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, publieke persoon gaan.
Iedere entiteit die een economische activiteit uitoefent kan bijgevolg als onderneming beschouwd worden.
Verenigingen, zelfs die zonder winstoogmerk, kunnen in sommige gevallen als ondernemingen worden beschouwd. Dat is met name het geval wanneer zij een product of dienst verkopen op reccurrente basis voor economische doeleinden. In dat geval moeten zij hun klanten een elektronisch betaalmiddel aanbieden.
Anderzijds geldt die verplichting niet voor verenigingen die alleen diensten aan hun leden verlenen in het kader van hun statutaire doel.

Wat houdt elektronisch betalen in?

Als organisatie kan je (indien je onder de verplichting valt) zelf het elektronisch betaalsysteem kiezen. Er komt geen verplichting om een betaalterminal te installeren, ook betalingen via smartphone e.d. zijn toegelaten.
Je moet dus 1 andere betaalmogelijkheid dan cash geld, aanbieden aan deelnemers/klanten. Dat kan een vorm van elektronische betaling zijn of via overschrijving.Inschrijvingen voor activiteiten -alsook de betaling- gebeuren meestal al vooraf en digitaal. Voor activiteiten waar ter plekke zaken dienen betaald te worden, moet je dus een alternatief voor cash voorzien.Elektronisch betalen kan bijv. via Bancontact, online betaalplatformen (Paypal, Mollie, …) of via de smartphone (Payconiq en allerhande betaalapps). Voor éénmalige evenementen kan je bij sommige banken ook terecht voor een betaalterminal. Informeer bij je bank naar de mogelijkheden.Worden niet als geldig alternatief aanvaard: maaltijd-, eco-, cadeau-, of andere cheques, betalingen in cryptomunten of virtuele munten (bitcoin, …), of betalingen via een geschenkbon.Elektronisch kunnen betalen heeft natuurlijk ook een aantal voordelen. Medewerkers hoeven zich geen zorgen meer te maken over voldoende wisselgeld, het bewaken van de kassa en het in veiligheid brengen van de omzet.

Meer informatie vind je bij de FOD Economie:Elektronisch betalen aanbieden is verplicht!