Justitie breidt haar digitale diensten steeds verder uit en zet maximaal in op de bescherming van burgers en ondernemingen. Vanaf nu stelt Just-on-web daarom het Centraal Register van Bestuursverboden ter beschikking via de applicatie ‘JustBan’. In deze databank kunt u nagaan welke personen of ondernemers een verbod kregen om gedurende drie tot tien jaar bestuursfuncties te bekleden in een onderneming. Hieronder vallen functies zoals bestuurder, zaakvoerder, vaste vertegenwoordiger, dagelijks bestuurder, lid van een directiecomité, lid van een directieraad of vereffenaar. Zo beschikt u als advocaat, notaris, accountant of politieagent veel sneller over de nodige info om de betrouwbaarheid van een ondernemer te beoordelen.
Wilt u de databank consulteren? Dan meldt u zich eenvoudigweg aan op Just-on-web via eID of itsme®. In een eerste fase heeft u toegang tot de actieve Belgische strafrechtelijke bestuursverboden.
In een latere fase zullen ook de burgerlijke bestuursverboden beschikbaar zijn via Just-on-web. Bij een opzoeking vindt u de begin- en einddatum van het verbod, de achternaam en voorna(a)m(en) van de betrokkene of – indien het om een onderneming gaat – de bedrijfsnaam, het ondernemingsnummer en de rechtsvorm.
Een bestuursverbod is niet langer zichtbaar eens het verstreken is of ongedaan wordt gemaakt door de rechter. Ook Europese burgers zullen kunnen nagaan of een Belgische persoon of onderneming een bestuursverbod op zak heeft dankzij de integratie van JustBan in het Europese BRIS-platform, dat informatie over alle Europese ondernemingen bundelt.
In de toekomst zijn notarissen en griffiers van de ondernemingsrechtbanken zelfs verplicht om een verificatie te verrichten via het Centraal Register wanneer een cliënt een nieuwe onderneming wil oprichten of zich wil laten benoemen tot bestuurslid. Dankzij de centralisatie van de Belgische bestuursverboden op zowel Just-on-web als het Europese BRIS, kunnen we op nationaal én internationaal niveau uniform controleren op kwaadwillige ondernemers.
Meer informatie vindt u op Just-on-web.
Bron Fod Justitie