Ondanks een aantal grote verschillen (vooral op boekhoudkundig vlak), worden de begrippen renting en leasing nog vaak met elkaar verward.

  • Bij leasing zal de leasingmaatschappij juridische eigenaar blijven en verwerft de onderneming de economische eigendom over de personenwagen.
  • Bij renting zal de leasingmaatschappij zowel juridische als economische eigenaar van de personenwagen blijven.
  • Mits een gegronde motivatie, over de werkelijke waardedaling van de personenwagen, is het mogelijk om de eerste verhoogde factuur in het boekjaar van ontvangst volledig in de kosten op te nemen.

Wat is leasing?

Onder het begrip leasing wordt een kredietvorm verstaan waarbij een bepaalde leasingmaatschappij (denk aan bijvoorbeeld LeasePlan) een bedrijfswagen aankoopt en deze ter beschikking stelt aan de onderneming.

Hierbij dient echter in het achterhoofd gehouden te worden dat de leasingmaatschappij de juridische eigenaar blijft van de aangekochte bedrijfswagen, want de aankoopfactuur is opgesteld op hun naam.

De onderneming die de bedrijfswagen ter beschikking gesteld krijgt, wordt aanzien als de economische eigenaar van de bedrijfswagen. Hierdoor zal de werknemer binnen deze onderneming het gebruiksrecht verwerven over de bedrijfswagen. Deze wagen komt dan op de balans van de onderneming te staan en zal een verhoging van de schuldgraad tot gevolg hebben.

Gedurende de duur van het leasecontract betaalt de onderneming een leasingvergoeding inclusief intresten voor het gebruikrecht van de bedrijfswagen. Op het einde van het leasecontract is er de mogelijkheid om de wagen aan te kopen, door in te gaan op de aankoopoptie van maximaal 15%.

Wat is renting?

Als een onderneming kiest voor een renting, dan huurt zij een bedrijfswagen van een leasingmaatschappij (bijvoorbeeld LeasePlan) met een vooraf vastgestelde looptijd, aantal kilometers en prijs. Bij een renting blijft de leasingmaatschappij zowel juridisch als economisch eigenaar van de bedrijfswagen. Hierdoor zal de bedrijfswagen dus niet op de balans van de onderneming terechtkomen, wat er op zijn beurt voor zorgt dat de schuldgraad niet zal verhogen.

De maandelijks te betalen vergoedingen, worden hier aanzien als onkosten. Net als bij een leasing is er de mogelijkheid om op het einde van het contract de bedrijfswagen aan te schaffen, door in te gaan op de aankoopoptie van minimaal 16%.

WEETJE:

De kosten van eerste verhoogde huur bij renting  worden over jaren waarop ze betrekking hebben gespreid, en dit volgens het boekhoudkundige matching-principe.

De eerste verhoogde factuur bij de renting van een personenwagen kan in sommige gevallen oplopen tot maar liefst 30% van de totale waarde. Volgens de Commissie van Boekhoudkundige Normen (CBN) zou deze kost in principe gespreid moeten worden over de duur van het rentingcontract, aangezien dit gezien kan worden als een zogenaamde voorschotfactuur.

Wanneer de zaakvoerder van een onderneming echter bewijs kan leveren dat deze eerste verhoogde factuur overeenstemt met de werkelijke waardedaling van de personenwagen, mag hij deze alsnog volledig in het resultaat van dat boekjaar opnemen. De CBN raadt hierbij wel aan om een gegronde motivatie op te nemen in het jaarverslag van het bestuursorgaan.