Met welke wagen rijd jij rond vanaf 1 juli 2023?

Wagens met fossiele brandstof

Aankoop, lease of huur vóór 1 juli 2023

In geval van aankoop, huur of lease tot 1 juli 2023 zal er een “grandfathering”-regeling van toepassing zijn. Deze voertuigen blijven met andere woorden gedurende de volledige looptijd onderworpen aan het bestaande aftrekregime inzake autokosten.

Het maximale aftrekpercentage van 100% en het minimale aftrekpercentage van 50% (of 40%) blijft aldus van toepassing.

Aankoop, lease of huur vanaf 1 juli 2023:

In geval van aankoop, huur of lease tussen 1 juli 2023 en 31 december 2025 zal er een “uitdoofscenario” in werking treden.

De bestaande aftrekformule blijft van toepassing, maar vanaf aanslagjaar 2026 (verbonden aan belastbare tijdperken die ten vroegste beginnen vanaf 1 januari 2025) wordt het maximale aftrekpercentage verlaagd tot 75% en wordt het minimale aftrekpercentage van 50% (of 40%) geschrapt.

Het maximale aftrekpercentage vermindert verder naar 50% vanaf aanslagjaar 2027 (belastbare tijdperken die ten vroegste beginnen vanaf 1 januari 2026), naar 25% vanaf aanslagjaar 2028 (belastbare tijdperken die ten vroegste beginnen vanaf 1 januari 2027).

Tenslotte wordt de fiscale aftrek geschrapt vanaf aanslagjaar 2029 (belastbare tijdperken die ten vroegste beginnen vanaf 1 januari 2028).

Plug-in hybrides (geen ‘fake hybrides’)

Aankoop, lease of huur vóór 1 januari 2023

Ook hier is er een “grandfathering”- regeling uitgewerkt. Voertuigen aangekocht, gehuurd of geleased tot 1 januari 2023 blijven dus gedurende de volledige looptijd onderworpen aan het bestaande aftrekregime inzake autokosten.

Het maximale aftrekpercentage van 100% en het minimale aftrekpercentage van 50% (of 40%) blijft aldus van toepassing.

Aankoop, lease of huur tussen 1 januari 2023 en 1 juli 2023

In geval van aankoop, huur of lease van een ‘goede plug-in hybride’ blijft de bestaande aftrekformule van toepassing. De uitgaven voor benzine of diesel zullen echter slechts maximaal voor 50% aftrekbaar zijn.

Aankoop, lease of huur tussen 1 juli 2023 en 31 december 2025

In geval van aankoop, huur of lease tot 1 juli 2023 zal er een “grandfathering”-regeling van toepassing zijn. Deze voertuigen blijven met andere woorden gedurende de volledige looptijd onderworpen aan het bestaande aftrekregime inzake autokosten. Het maximale aftrekpercentage van 100% en het minimale aftrekpercentage van 50% (of 40%) blijft aldus van toepassing.

CO2-neutrale voertuigen

Enkel voertuigen zonder CO2-uitstoot (100% elektrisch of waterstof) zullen op termijn nog recht geven op een fiscale aftrek.

Indien het betreffende voertuig werd aangekocht, gehuurd of geleased tot 1 januari 2027 zijn de kosten volledig fiscaal aftrekbaar gedurende de volledige looptijd van het voertuig.

Voor aankopen, huur of lease na 1 januari 2027 zal de fiscale aftrekbaarheid echter geleidelijk dalen: van 100% naar 67,5% in 2031 afhankelijk van het jaar van de bestelling.