Vanaf 01.01.2023 daalt het tarief van de investeringaftrek opnieuw van 25% naar 8%. Heeft uw vennootschap investeringsplannen, dan voert u die dus het best nog in 2022 uit. Is het dan een probleem als de levering niet meer in 2022 kan gebeuren of volstaat een ondertekende bestelbon en/of de betaling van een voorschot?

25% investeringsaftrek tot eind 2022

Waarover gaat het? Doet uw vennootschap een investering, dan kan ze daarvoor jaarlijks afschrijvingen in mindering brengen van haar winsten. Dankzij de investeringsaftrek kan ze daarbovenop nog een bepaald percentage van de aanschaffingswaarde van die investering aftrekken.

Let op! De investeringsaftrek geldt alleen voor nieuwe (nog niet gebruikte) investeringen die u over minstens drie jaar afschrijft en die u uitsluitend beroepsmatig gebruikt. Investeringen die u zowel beroepsmatig als privé gebruikt vallen uit de boot.

25% tot eind 2022. Tot en met 31.12.2022 kan uw BV 25% van de investeringsprijs in mindering brengen van de winst van het investeringsjaar. Gaat het bv. om een investering van € 20.000, dan levert u dat bij een vennootschapstarief van 20% een belastingbesparing op van € 1.000 (€ 20.000 × 25% × 20%).

Tip. Is er dat jaar geen of een te lage winst, dan gaat die aftrek niet direct verloren. U kan die aftrek immers één jaar overdragen.

8% vanaf 01.01.2023. De verhoogde investeringsaftrek van 25% is immers een tijdelijke coronasteunmaatregel die loopt tot eind 2022. Vanaf 01.01.2023 daalt dat tarief in principe opnieuw naar 8%.

Wat moet er dan in 2022 gebeuren?

Levering in 2022 is voldoende! Wordt uw investering nog in 2022 geleverd, dan zit u sowieso goed voor de investeringsaftrek van 25%, zelfs als u pas in 2023 betaalt. Maar wat als de levering in 2022 niet meer mogelijk is, o.a. omdat de leveringstermijn voor veel goederen zo sterk opgelopen is?

Een (voorschot)factuur kan ook? Dat de factuur nog in 2022 opgemaakt wordt, maakt op zich niet uit. Betaalt u de prijs echter (deels) in 2022, dan heeft u voor dat deel mogelijkerwijs wel recht op de investeringsaftrek van 25%. Voorwaarde is dan wel dat uw boekhouder dit uiterlijk op 31.12.2022 boekt als ‘activa in aanbouw of vooruitbetalingen’.

Tip. Het maakt niet uit of u ook al effectief afschrijft in 2022 op dat geboekte voorschot.