Als u een personenwagen aankoopt, dan is de Btw hierop voor maximum 50% aftrekbaar.  Dit maakt dat ook bij de latere verkoop op slechts 50% van de prijs Btw moet worden gerekend.  Wordt met de koper een bedrag exclusief Btw afgesproken, dan is de Btw eenvoudig te berekenen. U deelt het afgesproken bedrag door twee en rekent op dus op slechts de helft 21% Btw.  Is de afgesproken prijs echter inclusief Btw, dan wordt de berekening complexer.  Btw moet dan immers worden berekend op de helft van de verkoopprijs zonder die Btw.

Stel dat de verkoopprijs inclusief Btw 10.000 € bedraagt, dan moet u eerst de Btw hieruit halen om het bedrag zonder Btw te kennen (= maatstaf van heffing).  In normale omstandigheden deelt u het bedrag inclusief Btw door 1,21 om het bedrag exclusief Btw te kennen.  Daar in huidig voorbeeld de aan te rekenen Btw slechts 50% bedraagt (van 21%) moet u bijgevolg het bedrag inclusief Btw te delen door 1,105 om het bedrag zonder Btw te kennen.   10.000,00 € delen door 1,105 maakt 9.049,77 € (= bedrag zonder btw), welk u vervolgens deelt door 2 om het bedrag te bekomen waarop u 21% Btw moet aanrekenen.

Uw factuur :
Maatstaf van heffing zonder Btw = 4.524,89 € + 0,00 € Btw
Maatstaf van heffing met Btw = 4.524,89 € + 950,22 € Btw
Totaal Factuur =  10.000,00 € (inclusief Btw).

Opgelet, bij een verkoop aan een particulier maakt de berekeningswijze van de inbegrepen Btw voor hem of haar allicht weinig uit.  Bij verkoop aan een Btw plichtige kan er wel discussie ontstaan omdat de koper niet op de hoogte was dat de afgesproken prijs slechts 50% Btw bevat en er bijgevolg ook minder Btw zal kunnen gerecupereerd worden in zijn aangifte.  Het is dan ook aangewezen om in dit geval de Btw berekening dadelijk duidelijk te communiceren.  We merken dat zeker professionele kopers hiervan wel is misbruik maken door eerst een bedrag inclusief btw overeen te komen en dan nadien te beweren dat ze er vanuit gingen dat op uw verkoopfactuur 21% btw ging worden berekend.  Hierdoor kunnen zij immers meer btw recuperen en daalt voor u het bedrag dat je werkelijk gaat overhouden.

Heeft u de personenwagen zelf gekocht zonder Btw (bv. van een particulier of onder de margeregeling) dan moet u, bij de verkoop van deze wagen, 21% Btw berekenen op de volledige prijs !

Op de factuur zelf moet een bijzondere melding gemaakt van deze Btw richtlijn : “Bijzondere maatstaf, toepassing circulaire nr. 36/2015 van 21.09.2015”

Ter volledigheid hierbij ook nog de andere verplichte factuur vermeldingen bij de verkoop van uw personenwagen :

“voertuig verkocht in de staat waarin hij zich bevindt en die door de koper is gekend en goedgekeurd”
     Merk:
     Model:
     Type:
     Chassisnummer:
Bouwjaar:

     Datum van eerste inschrijving:
     Aantal kilometers:
     Cilinderinhoud:
     Motorvermogen:
     Fiscaal vermogen: