20 november 2021

Hoe worden de voorlopige sociale bijdragen berekend die u in 2021 betaalt? En hoe berekent u de sociale bijdragen die u effectief verschuldigd bent? Wat doet u dan het best als uw voorlopige bijdragen te hoog of te laag blijken te liggen?

Berekening

Voorlopige sociale bijdragen. Uw definitieve sociale bijdragen voor 2021 worden berekend op uw netto belastbaar loon van 2021. Omdat het exacte bedrag daarvan pas definitief bekend is na het indienen van uw belastingaangifte, betaalt u nu voorlopige bijdragen. Om die voorlopige bijdragen te berekenen, wordt er gekeken naar uw inkomen van drie jaar voordien. Uw voorlopige sociale bijdragen voor 2021 worden dus berekend op basis van uw geïndexeerd (coëfficiënt van 2021 is 1,0346668) netto belastbaar inkomen van 2018.

Eindafrekening. Zodra de Belastingadministratie uw definitieve inkomen meegedeeld heeft aan het sociaal verzekeringsfonds, worden deze voorlopige bijdragen herzien op basis van uw effectieve netto belastbaar inkomen. Uw sociaal verzekeringsfonds berekent dan uw definitieve bijdrage. U kunt dan moeten bijbetalen of geld terugkrijgen. Voor uw inkomsten van 2021 zal de herberekening in 2022 of 2023 gebeuren.

Berekeningsbasis. Dat netto belastbaar inkomen bepaalt u voor 2021 als volgt:

+ brutojaarbezoldiging 2021
+ voordeel alle aard
+ toegekende tantièmes
– sociale bijdragen 2021 + uitgestelde sociale bijdragen 2020
– (S)VAPZ
+/- afrekening sociale bijdragen vorige jaren
– forfaitaire of werkelijke kosten
= netto belastbaar inkomen 2021

Hoe optimaliseren?

Regularisatie vermijden. Als uit de berekening blijkt dat uw effectieve sociale bijdragen voor 2021 hoger liggen dan de voorlopige bijdragen, dan heeft u er alle belang bij om in 2021 meer bijdragen te betalen. Doordat de bijkomende bijdrage fiscaal aftrekbaar is, verlaagt u uw netto belastbaar inkomen van 2021, waardoor de afrekening van de sociale bijdragen voor 2021 zelf lager ligt dan wanneer u zou wachten tot 2022 om 2021 te regulariseren. Bovendien zal u hierdoor in 2021 ook minder personenbelasting verschuldigd zijn.

Voorlopige bijdragen verhogen. Indien uw voorlopige sociale bijdragen te laag liggen, kunt u uw sociaal verzekeringsfonds vragen om een herberekening te maken. U kunt echter ook gewoon een bijkomende storting uitvoeren (op basis van onze tool).

Voorlopige bijdragen verlagen? Als uw voorlopige sociale bijdragen te hoog zijn, dan mag u de bedragen op uw afrekening echter niet zomaar zelf verminderen. U moet uw sociale kas er dan aan de hand van diverse documenten van overtuigen dat er effectief sprake is van een inkomensdaling en dat uw inkomen hierdoor onder een van de zes drempels komt.

Drempelbedrag 2021 Kwartaalbijdragen
< € 14.042,57 € 741,63
< € 17.692,54 € 934,40
< € 22.291,20 € 1.177,27
< € 28.085,15 € 1.483,26
< € 39.718,41 € 2.097,65
< € 56.170,30 € 2.966,53

Let op 1!  Blijkt achteraf dat u toch te weinig voorlopige bijdragen betaald heeft, dan moet u op het tekort nog een vermeerdering betalen van 3% per kwartaal en 7% per jaar.

Let op 2!  Die vermeerderingen van 3% en 7% zijn sinds 2020 niet meer aftrekbaar in de personenbelasting!Betaal een hogere bijdrage als u nu al weet dat u bij de definitieve afrekening moet bijbetalen. Die bijdrage is nl. een aftrekbare kost voor 2021, zodat u belastingen en sociale bijdragen bespaart. Een lagere bijdrage kan enkel na een aanvraag bij uw sociale kas waarin u staaft dat uw loon onder een van de zes drempelbedragen ligt.